Logopediepraktijk D. van de Klundert – Logopediepraktijk D. van de Klundert – Westervoort
IJsselrust 5 6932 DV Westervoort Tel:026-3893925

Logopediepraktijk D. van de Klundert

Communiceren is alles. Daarom logopedie.

Ervaart u of uw kind problemen op het gebied van adem, stem, spraak, taal, mondmotoriek, slikken, gehoor en bent u op zoek naar een logopedist? Dan bent u bij deze allround logopediepraktijk aan het juiste adres.

Adresgegevens

IJsselrust 5
6932 DV Westervoort
Tel:026-3893925
logopedievandeklundert@upcmail.nl

Logopediepraktijk D. van de Klundert

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Een logopedist biedt in de praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Hier treft u informatie aan over de praktijk en over wie er in deze praktijk werkt. Ook vindt u informatie over de gang van zaken in de praktijk en de manier van werken.

In Wat is logopedie leest u meer informatie over logopedie en wordt uitgelegd welke problemen er kunnen zijn en hoe die behandeld worden.

Verwijzing en directe toegankelijkheid (DTL)

U kunt door uw huisarts of specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling, maar logopedie is ook direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er niet altijd een verwijzing nodig is. Deze DTL wordt echter niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Overleg hierover  met de logopedist.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Er wordt nauw samengewerkt met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten. Tevens is er direct contact met basisscholen.

Vergoeding

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Voor volwassenen wordt dit verrekend met uw eigen risico. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dit niet.  Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.